Inwestor zastępczy to podmiot (osoba fizyczna, firma lub instytucja), który przejmuje obowiązki inwestora głównego w procesie budowlanym. Oznacza to, że inwestor zastępczy odpowiada za realizację projektu budowlanego, od planowania przez uzyskanie niezbędnych zezwoleń, aż po nadzór nad pracami budowlanymi i ich końcowe przyjęcie.

Inwestor zastępczy, przejmując role i obowiązki inwestora pierwotnego w procesie inwestycyjno-budowlanym, odpowiada za szereg zadań i funkcji, które są kluczowe dla pomyślnej realizacji projektu.

Planowanie projektu: Opracowanie lub przejęcie i dostosowanie planów projektowych, w tym harmonogramu realizacji. Współpraca z architektami, inżynierami i innymi specjalistami w celu opracowania kompleksowych planów i projektów budowlanych.
Pozyskiwanie zezwoleń: Uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń, licencji i decyzji administracyjnych, które są wymagane do rozpoczęcia i prowadzenia prac budowlanych. Dotyczy to zarówno zezwoleń na budowę, jak i uzgodnień z różnymi urzędami i instytucjami.

Zarządzanie finansami projektu: Kontrola nad budżetem projektu, w tym planowanie wydatków, monitorowanie kosztów, zarządzanie finansowaniem oraz rozliczanie z podwykonawcami i dostawcami.

Artur Żabiński, właściciel firmy ProInwestor, jest przykładem inwestora zastępczego, który specjalizuje się w budowie domów na terenie Warszawy, w takich dzielnicach jak Wiązowna, Wesoła, Wawer i Halinów. Jako inwestor zastępczy, Artur Żabiński i jego firma ProInwestor przejmują kompleksową odpowiedzialność za realizację projektów budowlanych w wymienionych obszarach, oferując swoim klientom pełne wsparcie na każdym etapie inwestycji, od początkowej koncepcji aż po ostateczne oddanie obiektu do użytku. Dzięki temu klienci mogą liczyć na profesjonalne zarządzanie projektem, które zapewnia wysoką jakość wykonania oraz terminową realizację budowy.

Najnowsze komentarze
Archiwa